Supertrim

Supertrim


thuoc chữa nhiễm khuẩn

Liên hệ giá

 
Tuxcap

Tuxcap


H/10vỉ/10viên Paracetamol Natri benzoat Promethazin

40,000 VND

 
Tuxcap

Tuxcap


Lọ 50 viên Paracetamol Natri benzoat Promethazin

20,000 VND

     
Agituss

Agituss


Hộp/30 gói Paracetamol Natri benzoat...

34,000 VND

 
Rovagi 3 M.IU

Rovagi 3 M.IU


Hộp/10viên Spiramycin 3M.IU

42,000 VND

 
Rovagi 0.75 M.IU

Rovagi 0.75 M.IU


Hộp/20 gói Spiramycin 0.75M.IU

41,000 VND

     
Rovagi 1.5 M.IU

Rovagi 1.5 M.IU


Hộp/2vỉ/10 viên Spiramycin 1.5M.IU

44,000 VND

 
Agi-cotrim F

Agi-cotrim F


Sulfamethoxazol 800mg Trimethoprim 160mg

60,000 VND

 
ACEtab 500mg

ACEtab 500mg


Pacetamol 500mg

34,000 VND

     
ACEtab 325mg

ACEtab 325mg


Paracetamol 325mg

20,000 VND

 
ACEgoi

ACEgoi


Hộp/10 gói Paracetamol 325mg, Clopheniramin maleat 2mg Natri benzoat 100mg

15,000 VND

 
Agimol 150mg

Agimol 150mg


Thuốc bột cảm trẻ

12,500 VND

     
1 2 3

Tin tức nổi bật