Supertrim

Supertrim


thuoc chữa nhiễm khuẩn

Liên hệ giá

 
Covesyl plus 5mg

Covesyl plus 5mg


Covesyl plus

Liên hệ giá

 
Covesyl 5mg

Covesyl 5mg


Covesyl 5mg

Liên hệ giá

     
Tuxcap

Tuxcap


H/10vỉ/10viên Paracetamol Natri benzoat Promethazin

40,000 VND

 
Tuxcap

Tuxcap


Lọ 50 viên Paracetamol Natri benzoat Promethazin

20,000 VND

 
Agituss

Agituss


Hộp/30 gói Paracetamol Natri benzoat...

34,000 VND

     
Rovagi 3 M.IU

Rovagi 3 M.IU


Hộp/10viên Spiramycin 3M.IU

42,000 VND

 
Rovagi 0.75 M.IU

Rovagi 0.75 M.IU


Hộp/20 gói Spiramycin 0.75M.IU

41,000 VND

 
Rovagi 1.5 M.IU

Rovagi 1.5 M.IU


Hộp/2vỉ/10 viên Spiramycin 1.5M.IU

44,000 VND

     
Agi-cotrim F

Agi-cotrim F


Sulfamethoxazol 800mg Trimethoprim 160mg

60,000 VND

 
ACEtab 500mg

ACEtab 500mg


Pacetamol 500mg

34,000 VND

 
ACEtab 325mg

ACEtab 325mg


Paracetamol 325mg

20,000 VND

     
1 2 3

Tin tức nổi bật